فروشگاه همیار نت (شرکت همیار الکترونیک خلیج فارس) با کد عاملیت 397771001 عاملیت مجاز ثبت نام شرکت ارتباطات مبین نت دارنده پروانه سراسری FWA با شماره پروانه 1-1-13 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

عاملیت خلیج فارس اطلاع رسان، دارنده پروانه سروکو به شماره ۲۳-۹۵-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی-1828

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به همیارنت خلیج فارس می باشد