فهرست سایت های نیم بهای داخلی

 

فهرست سایت های نیم بهای داخلی

.کسر ترافیک بصورت داخلی فقط شامل آی پی های مشمول برای هر سایت است

فهرست سایت های منتخب داخلی در این پیوند قابل دسترس است

 

فروشگاه همیار نت (شرکت همیار الکترونیک خلیج فارس) با کد عاملیت 397771001 عاملیت مجاز ثبت نام شرکت ارتباطات مبین نت دارنده پروانه سراسری FWA با شماره پروانه 1-1-13 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به همیارنت خلیج فارس می باشد