خدمات پشتیبانی سرویس وایرلس بصورت شبانه روزی ارائه می شود. پشتیبانی خدمات وایرلس و پهنای باند از طریق شماره تلفن 34246285 بخش پشتیبانی جهت خدمت رسانی به شما سروان گرامی فعال می باشد.
مونیتورینگ آنلاین پهنای باندهای تخصیص داده شده و لینک های میانی، با استفاده از سیستم های پیشرفته، همیارنت را قادر ساخته است، تا به محض ایجاد خرابی در یکی از لینک های میانی، سریعاً موارد خرابی را پیگیری و رفع نماید.

همیارنت خلیج فارس

ارایه دهنده سرویس های برتر اینترنت

فروشگاه همیار نت (شرکت همیار الکترونیک خلیج فارس) با کد عاملیت 397771001 عاملیت مجاز ثبت نام شرکت ارتباطات مبین نت دارنده پروانه سراسری FWA با شماره پروانه 1-1-13 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به همیارنت خلیج فارس می باشد