شبکه های خصوصی
شبکه خصوصی مجازی انتقال داده یا VPN پیاده سازی شده و هدف آن برقراری ارتباط امن تنها بین دو نقطه مشخص می باشد. این نوع ارتباط به طور مثال برای نیازهای زیر قابل پیاده سازی می باشد:

• ارتباط دفتر مرکزی با کارخانه یا کارگاه
• نظارت تصویری بر سایتهای راه دور
• ارتباط صوتی یا تصویری بین دفتر مرکزی به کارخانه یا کارگاه

لازم به ذکر است هر یک از نقاط می توانند از بستر ارتباطی رادیو، به شبکه همیارنت متصل شوند که این امر به کمک شبکه گسترده‌ای مهیا شده است.

همیارنت خلیج فارس

ارایه دهنده سرویس های برتر اینترنت

فروشگاه همیار نت (شرکت همیار الکترونیک خلیج فارس) با کد عاملیت 397771001 عاملیت مجاز ثبت نام شرکت ارتباطات مبین نت دارنده پروانه سراسری FWA با شماره پروانه 1-1-13 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به همیارنت خلیج فارس می باشد