برای ثبت درخواست اشتراک، اطلاعات فرم زیر را تکمیل و آن را ثبت نمایید. دریافت نسخه دیجیتالی قرارداد تامین دسترسی

پر کردن تمام فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

HamyarNet Store (Hamyar Electrinic Khalij-Fars Company) with dealer code 397771001 Authorized agency to register Mobinnet Telecommunication Company, holder of FWA national license with license number 1-1-13 from Communications Regulatory Authority.

Copyright © 2022 Hamyar Electronic Khalij-Fars Company. All rights reserved.