اینترنت وایرلس همیار نت


اینترنت پر سرعت بی سیم همیار نت یکی از شیوه های ارائه خدمات اینترنت می باشد، این سرویس با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا، بدون محدودیت و وابستگی به تجهیزات خاصی(خطوط تلفن، فیبر نوری) امکان ارائه از بستر اینترنت همیارنت به کلیه مشترکین اعم از خانگی و اداری را فراهم می نماید.

 

 

 

همیارنت خلیج فارس

ارایه دهنده سرویس های برتر اینترنت

HamyarNet Store (Hamyar Electrinic Khalij-Fars Company) with dealer code 397771001 Authorized agency to register Mobinnet Telecommunication Company, holder of FWA national license with license number 1-1-13 from Communications Regulatory Authority.

Copyright © 2022 Hamyar Electronic Khalij-Fars Company. All rights reserved.